Процедури

Процедура № 6145 на ДГС Котел

Процедура № 6145 на ДГС Котел от 25.05.2022 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 25.05.2022
Втора дата
Начална цена 14,387.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив на дървесина от об. 24- ТП "ДГС Котел

Данни за дървесината

Обект/и № 24
Дървесен вид цр, здб, бк, гбр, брк, бл
Едра 8 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 145 куб.м.
За огрев 309 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 463 куб.м.