Процедури

Процедура № 6089 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 13.04.2022
Втора дата
Начална цена 34,038.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив на дървесина от КЛФ 2022 г. от обекти № 5 и № 13 на ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 5, 13
Дървесен вид бл, цр, гбр, здб, кгбр, мжд
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1098 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1098 куб.м.