Процедура № 6089 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 13.04.2022 34,038.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив на дървесина от КЛФ 2022 г. от обекти № 5 и № 13 на ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
5, 13 бл, цр, гбр, здб, кгбр, мжд 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1098 куб.м. 0 куб.м. 1098 куб.м.