Процедури

Процедура № 6052 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 25.03.2022
Втора дата
Начална цена 46,542.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 16 и 17- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 16, 17
Дървесен вид цр, бл, кгбр, гбр, здб, бк, трп
Едра 57 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 79 куб.м.
За огрев 1258 куб.м.
ОЗМ 100 куб.м.
Всичко 1494 куб.м.