Процедура № 6052 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 25.03.2022 46,542.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 16 и 17- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
16, 17 цр, бл, кгбр, гбр, здб, бк, трп 57 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 79 куб.м. 1258 куб.м. 100 куб.м. 1494 куб.м.