Процедури

Процедура № 6024 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 16.03.2022
Втора дата
Начална цена 26,877.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив на дървесина от обект № 14- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 14
Дървесен вид цр, бл, гбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 867 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 867 куб.м.