Процедура № 6024 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 16.03.2022 26,877.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив на дървесина от обект № 14- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
14 цр, бл, гбр 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 867 куб.м. 0 куб.м. 867 куб.м.