Процедури

Процедура № 5959 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 24.02.2022
Втора дата
Начална цена 25,304.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив- сеч и извоз на дървесина от обект № 12 от КЛФ 2022 г.- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 12
Дървесен вид кгбр, пкл, мжд, цр, бл, чдб, лп, бк, см, трп, гбр, яв
Едра 10 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 38 куб.м.
За огрев 751 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 814 куб.м.