Процедура № 5959 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 24.02.2022 25,304.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив- сеч и извоз на дървесина от обект № 12 от КЛФ 2022 г.- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12 кгбр, пкл, мжд, цр, бл, чдб, лп, бк, см, трп, гбр, яв 10 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 38 куб.м. 751 куб.м. 0 куб.м. 814 куб.м.