Процедури

Процедура № 5926 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 03.02.2022
Втора дата
Начална цена 10,116.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив на дървесина от обекти от КЛФ 2022 № 6 и № 9- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 6/22, 9/22
Дървесен вид цр, здб, бк, гбр, брк
Едра 2 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 6 куб.м.
За огрев 317 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 326 куб.м.