Процедура № 5904 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 07.01.2022 75,869.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив на дървесина от обекти 2/22, 3/22, 4/22 - ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2/22, 3/22, 4/22 здгл, бк, лп, бб, см, гбр, ела, врб, трп, цр 318 куб.м. 83 куб.м. 0 куб.м. 1568 куб.м. 432 куб.м. 0 куб.м. 2401 куб.м.