Процедури

Процедура № 5904 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 07.01.2022
Втора дата
Начална цена 75,869.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив на дървесина от обекти 2/22, 3/22, 4/22 - ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 2/22, 3/22, 4/22
Дървесен вид здгл, бк, лп, бб, см, гбр, ела, врб, трп, цр
Едра 318 куб.м.
Средна 83 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1568 куб.м.
За огрев 432 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2401 куб.м.