Процедура № 5841 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 15.12.2021 63,589.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 3, 4 - ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
3, 4 трп, цр, бб, чб, здгл, бк, гбр 229 куб.м. 42 куб.м. 0 куб.м. 1336 куб.м. 412 куб.м. 0 куб.м. 2019 куб.м.