Процедури

Процедура № 5841 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 15.12.2021
Втора дата
Начална цена 63,589.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 3, 4 - ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 3, 4
Дървесен вид трп, цр, бб, чб, здгл, бк, гбр
Едра 229 куб.м.
Средна 42 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1336 куб.м.
За огрев 412 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2019 куб.м.