Процедура № 5641 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 28.10.2021 50,306.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 62, 63, 64 от териториалния обхват на ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
62, 63, 64 бк, гбр, здб, цр, мжд, бл, кгбр 34 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 4 куб.м. 1867 куб.м. 20 куб.м. 1931 куб.м.