Процедури

Процедура № 5641 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 28.10.2021
Втора дата
Начална цена 50,306.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 62, 63, 64 от териториалния обхват на ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 62, 63, 64
Дървесен вид бк, гбр, здб, цр, мжд, бл, кгбр
Едра 34 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 4 куб.м.
За огрев 1867 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Всичко 1931 куб.м.