Процедура № 5608 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 08.10.2021 16,318.50 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив на дървесина от обект № 51- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
51 бл, здб, цр 77 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 469 куб.м. 15 куб.м. 564 куб.м.