Процедура № 5521 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 30.08.2021 12,084.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане на добив- сеч и извоз на дървесина до временен склад от обект № 46- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
46 цр, бл, кгбр, бк 44 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 4 куб.м. 408 куб.м. 0 куб.м. 461 куб.м.