Процедура № 5256 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 19.04.2021 21,085.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 25, в териториалния обхват на "ЮИДП" ДП ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
25 чб, бб, см, бк 198 куб.м. 25 куб.м. 0 куб.м. 292 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 535 куб.м.