Процедура № 5209 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 06.04.2021 62,872.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 22, 23, 24- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
22, 23, 24 бк, бл, гбр, цр, трп, здб, гбр, кгбр 65 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 10 куб.м. 2336 куб.м. 0 куб.м. 2413 куб.м.