Процедура № 5119 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 09.03.2021 16,943.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив на дървесина от обекти № 21 - ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
21 бк,гбр,здб,цр,трп,пкл 24 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 8 куб.м. 603 куб.м. 12 куб.м. 649 куб.м.