Процедура № 5046 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 11.02.2021 88,724.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 18, 19, 20- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
18, 19, 20 бк, здб, гбр, цр, бл, трп, кгбр 44 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 19 куб.м. 3345 куб.м. 0 куб.м. 3409 куб.м.