Процедура № 4996 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 4996 на ДГС Котел от 22.01.2021 е прекратена!
ДГС Котел 22.01.2021 12,436.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив на дървесина от обект № 12- ТП "ДГС Котел

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12 бк 24 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 9 куб.м. 431 куб.м. 12 куб.м. 476 куб.м.