Процедура № 4604 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 10.09.2020 114,830.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 84 - ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
84 бк, гбр, цр, бл, чб 232 куб.м. 145 куб.м. 0 куб.м. 759 куб.м. 701 куб.м. 0 куб.м. 1837 куб.м.