Процедура № 4600 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 24.08.2020 23,428.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 83

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
83 бк,здб,гбр,бл,цр 14 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 878 куб.м. 0 куб.м. 900 куб.м.