Процедура № 4597 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 10.09.2020 66,508.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет открит конкурс за добив на дървесина от обект № 84- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
84 бк, гбр, цр, бл, чб 232 куб.м. 145 куб.м. 0 куб.м. 759 куб.м. 1393 куб.м. 0 куб.м. 2529 куб.м.