Процедура № 4557 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 4557 на ДГС Котел от 24.08.2020 е прекратена!
ДГС Котел 24.08.2020 40,385.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет открит конкурс за добив на дървесина от обект № 82 от ДГТ, стопанисвани от ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
82 бк, гбр, яв, бб, здб, чб 377 куб.м. 29 куб.м. 0 куб.м. 669 куб.м. 203 куб.м. 235 куб.м. 1513 куб.м.