Процедура № 4544 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 17.08.2020 32,879.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен търг с тайно наддаване
Предмет търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, включена в годишния план за ползване за 2020 г. от обект № 65 в териториалния обхват на ТП „ДГС Котел”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
65 бк, гбр, здб, цр, чрш, бл 152 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 230 куб.м. 240 куб.м. 134 куб.м. 756 куб.м.