Процедура № 4534 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 11.08.2020 18,746.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина от обект № 78- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
78 цр, бл, здб, кгбр 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 721 куб.м. 0 куб.м. 721 куб.м.