Процедура № 4513 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 14.07.2020 22,375.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 63

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
63 бк,гбр,трп,яв 49 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 73 куб.м. 497 куб.м. 229 куб.м. 848 куб.м.