Процедура № 4300 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 28.05.2020 56,240.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина от обект № 57- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
57 бк, гбр, трп, бл, цр, чб 453 куб.м. 68 куб.м. 0 куб.м. 1039 куб.м. 374 куб.м. 182 куб.м. 2116 куб.м.