Процедура № 4257 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 30.04.2020 21,012.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 55

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
55 чб, цр, бл, мжд 148 куб.м. 36 куб.м. 0 куб.м. 591 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 794 куб.м.