Процедура № 4205 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 24.04.2020 5,610.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина без процедура
Предмет Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата след задължителни предписания на РДГ за обект № 46- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
46 бб, цр, гбр 21 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 181 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 214 куб.м.