Процедура № 4203 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 22.04.2020 26,208.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 43

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
43 цр, бл 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1008 куб.м. 0 куб.м. 1008 куб.м.