Процедури

Процедура № 3407 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 20.09.2019
Втора дата
Начална цена 324,033.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 68, 69, 70 и 71 от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 68, 69,70 и 71
Дървесен вид
Едра 1365 куб.м.
Средна 97 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1244 куб.м.
За огрев 3703 куб.м.
ОЗМ 1120 куб.м.
Всичко 7529 куб.м.