Процедури

Процедура № 3301 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 05.08.2019
Втора дата
Начална цена 113,777.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 43, 47 и 59 от КЛФ 2019 от гори-държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 43-19, 47-19 и 59-19
Дървесен вид здгл, гбр, бб, бк, явр, шст, блг, цр, здб, кгбр, брк, чб, трп, брз, др.в.
Едра 235 куб.м.
Средна 85 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1124 куб.м.
За огрев 1252 куб.м.
ОЗМ 90 куб.м.
Всичко 2786 куб.м.