Процедури

Процедура № 3300 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 05.08.2019
Втора дата
Начална цена 160,430.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 46, 57 и 58 от КЛФ 2019 от гори-държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 46-19, 57-19, 58-19
Дървесен вид бб, здгл, гбр, бк, здб,цр, трп, блг, кгбр, явр, см, здб, др.в.
Едра 453 куб.м.
Средна 176 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 680 куб.м.
За огрев 689 куб.м.
ОЗМ 250 куб.м.
Всичко 2248 куб.м.