Процедури

Процедура № 3208 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 04.07.2019
Втора дата
Начална цена 382,466.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет продажба на прогнозни количества дървесина-обекти-43,44,45,46,47,48-ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 43,44,45,46,47,48
Дървесен вид бк,дб,цр,гбр,бб,см,трп,врб
Едра 849 куб.м.
Средна 350 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1499 куб.м.
За огрев 2451 куб.м.
ОЗМ 448 куб.м.
Всичко 5597 куб.м.