Процедури

Процедура № 3092 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 28.05.2019
Втора дата
Начална цена 34,420.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 907 от КЛФ 2019 - ТП " ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 907
Дървесен вид бк, яв, дрш, лп, яс
Едра 274 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 136 куб.м.
Всичко 410 куб.м.