Процедури

Процедура № 3060 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 16.05.2019
Втора дата
Начална цена 44,964.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив на дървесина от обекти № 1905,1906 от КЛФ 2019, ТП "ДГС КОТЕЛ"

Данни за дървесината

Обект/и № 1905,1906
Дървесен вид бк, см, гбр, , бб, здб, трп, лп, чб, здгл, , яв,
Едра 60 куб.м.
Средна 26 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 780 куб.м.
За огрев 854 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1723 куб.м.