Процедури

Процедура № 2930 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 04.04.2019
Втора дата
Начална цена 89,778.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 20-18 и 21-18 - ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 20-18, 21-18
Дървесен вид бб, бк, гбр, явр, шст
Едра 223 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 314 куб.м.
За огрев 454 куб.м.
ОЗМ 252 куб.м.
Всичко 1244 куб.м.