Процедури

Процедура № 2749 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 31.01.2019
Втора дата
Начална цена 379,935.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет търг с тайно наддаване за продажба на прогнодни количества дървесина от обекти №№ 11, 12, 13, 14 и 15 от КЛФ 2019- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 11-19, 12-19, 13-19, 14-19, 15-19
Дървесен вид бб, бк, цр, блг, гбр, трп, яв, шст, врб, здб, чрш, см, кгбр, здгл, брз,..
Едра 847.05 куб.м.
Средна 246 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1734 куб.м.
За огрев 2078 куб.м.
ОЗМ 690 куб.м.
Всичко 5595 куб.м.