Процедури

Процедура № 2748 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 31.01.2019
Втора дата
Начална цена 379,935.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 13, 14, 15 от КЛФ 2019 - ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 13-19, 14-19, 15-19
Дървесен вид блг, цр, кгбр, см, бк, гбр, трп, врб, здгл, брз, чб, бб, здб,
Едра 298 куб.м.
Средна 166 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 674 куб.м.
За огрев 1174 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2312 куб.м.