Процедури

Процедура № 2645 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 21.12.2018
Втора дата
Начална цена 85,460.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 9001 от КЛФ 2019 - ТП " ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 9001
Дървесен вид бк, гбр, лп, трп, бб, см, яв, здгл, ,здб, чб, брз, ак
Едра 32 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
Технологична 39 куб.м.
За огрев 2153 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2245 куб.м.