Процедури

Процедура № 2644 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 21.12.2018
Втора дата 21.12.2018
Начална цена 20,146.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив на дървесина от обект 9100 от КЛФ 2019, ТП" ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 9100
Дървесен вид бк, см, гбр, ела, бб, здб, брз, трп, кгбр, чб, здгл ,
Едра 66 куб.м.
Средна 52 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
Технологична 307 куб.м.
За огрев 332 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 768 куб.м.