Процедури

Процедура № 2620 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 20.12.2018
Втора дата
Начална цена 118,500.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 5, 6, 8 от КЛФ 2019, ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 5, 6, 8- 2019
Дървесен вид см, здгл, бк, гбр, врб, трп, яв, бб, блг, цр
Едра 179 куб.м.
Средна 55 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 576 куб.м.
За огрев 815 куб.м.
ОЗМ 126 куб.м.
Всичко 1751 куб.м.