Процедури

Процедура № 2619 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 20.12.2018
Втора дата
Начална цена 76,272.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет открит конкурс за добив на дървесина от обекти 5, 6 и 8 от КЛФ- 2019, ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 5, 6, 8- 2019
Дървесен вид см, здгл, бк, гбр, врб, трп, яв, бб, блг, цр, чб,
Едра 179 куб.м.
Средна 55 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1338 куб.м.
За огрев 1215 куб.м.
ОЗМ 126 куб.м.
Всичко 2913 куб.м.