Процедури

Процедура № 2618 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 19.12.2018
Втора дата
Начална цена 196,818.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9 и 10 от КЛФ 2019- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 1, 2, 3, 4, 7, 9 и 10-2019
Дървесен вид бк, гбр, лп, трп, бб, ела, здб, блг, врб, см, др.вис., цр, дб, кгбр
Едра 248 куб.м.
Средна 248 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 2032 куб.м.
За огрев 2232 куб.м.
ОЗМ 150 куб.м.
Всичко 4910 куб.м.