Процедури

Процедура № 2425 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 05.10.2018
Втора дата
Начална цена 62,322.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет търг с тайно наддаве за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 70-18 - ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 70-18
Дървесен вид здб, цр, бк, гбр
Едра 272 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 21 куб.м.
За огрев 550 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 847 куб.м.