Процедури

Процедура № 2424 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 05.10.2018
Втора дата
Начална цена 48,766.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 70-18 и 71-18- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 70-18, 71-18
Дървесен вид здб, цр, бк, гбр, блг, бб
Едра 296 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 235 куб.м.
За огрев 1273 куб.м.
ОЗМ 62 куб.м.
Всичко 1870 куб.м.