Процедури

Процедура № 2393 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 21.09.2018
Втора дата
Начална цена 9,313.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за прогнозни количества дървесина от обект № 807 от гори стопанисвани от ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 807
Дървесен вид здб
Едра 85 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 17 куб.м.
Всичко 102 куб.м.