Процедури

Процедура № 2096 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 18.05.2018
Втора дата
Начална цена 146,425.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 5-18 и 42-18 от гори- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 5-18, 42-18
Дървесен вид бб, чб, здгл, см, бк, здб, гбр, цр
Едра 640 куб.м.
Средна 147 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 265 куб.м.
За огрев 290 куб.м.
ОЗМ 654 куб.м.
Всичко 1996 куб.м.