Процедури

Процедура № 2080 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 04.06.2018
Втора дата
Начална цена 10,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет „Доставка, монтаж , баланс и ремонт на автомобилни и тракторни гуми – летни и зимни "

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.