Процедури

Процедура № 2033 на ДГС Котел

Процедура № 2033 на ДГС Котел от 18.04.2018 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 18.04.2018
Втора дата
Начална цена 48,324.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет търг с тойно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 42-18- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 42-18
Дървесен вид
Едра 157 куб.м.
Средна 160 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 7 куб.м.
За огрев 314 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 638 куб.м.