Процедури

Процедура № 2032 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 18.04.2018
Втора дата
Начална цена 35,148.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 41-18- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 41-18
Дървесен вид
Едра 54 куб.м.
Средна 32 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 442 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 528 куб.м.