Процедури

Процедура № 2031 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 18.04.2018
Втора дата
Начална цена 33,169.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 40-18

Данни за дървесината

Обект/и № 40-18
Дървесен вид
Едра 15 куб.м.
Средна 11 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 291 куб.м.
За огрев 146 куб.м.
ОЗМ 60 куб.м.
Всичко 523 куб.м.