Процедури

Процедура № 2030 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 18.04.2018
Втора дата
Начална цена 93,674.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 39-18- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 39-18
Дървесен вид
Едра 282 куб.м.
Средна 1398 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 642 куб.м.
ОЗМ 350 куб.м.
Всичко 1336 куб.м.